Türkiye'nin En Güvenli Kurumsal Elektronik Ürün Sipariş Portalı

Destek (0850) 202 12 44
info@bilgisayar.center

ÜYELİK-KULLANIM KOŞULLARI ve SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.bilgisayar.center internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Tahtakale mahallesi ıspartakule bulvarı Unikonut A4/39 Avcılar İstanbul adresinde mukim USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

b) www.bilgisayar.center internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin sahip olduğu internet sitesi www.bilgisayar.center 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.bilgisayar.center internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, www.bilgisayar.center üzerinde oluşturduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.bilgisayar.center internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.bilgisayar.center internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.bilgisayar.center internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.bilgisayar.center internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge, sipariş iptali ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.bilgisayar.center internet sitesi yazılım ve tasarımı USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından www.bilgisayar.center internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve www.bilgisayar.center web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.bilgisayar.center web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.bilgisayar.center web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.bilgisayar.center  web sitesi' nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287' ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. USCBE Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

  • Yeni gelenler